Skadedjursbekämpning råttor

Vi är lösningen på alla dina skadedjursproblem som bland annat råttor

Certifierade & utbildade

kvalitet

stockholms län
SÖDERMANLANDS LÄN
UPPSALA LÄN

Skadedjursbekämpning & sanering av råttor

Bekämpning av råttor: 20 års erfarenhet

Råttor utgör en allvarlig fara både för hem och affärsverksamheter. Vi på Xpert Bekämpning är specialiserade på att sanera råttor, och vi är redo att berätta varför detta är så viktigt och hur vi kan hjälpa dig.

Låt inte råttor hota din hälsa, ditt hem eller din affärsverksamhet. Kontakta oss idag för att få den professionella hjälp du behöver för att bli av med detta hot och återställa tryggheten och säkerheten.

Våra tjänster inkluderar:

 • Grundlig inspektion: Vi identifierar råttornas boplatser och beteendemönster.
 • Skräddarsydda saneringsåtgärder: Vi utformar en plan för att eliminera råttorna och åtgärda de underliggande problemen.
 • Förebyggande Rådgivning: Vi ger dig råd om hur du kan förhindra framtida råttproblem.

vår vision

Vår vision är att kunden ska ha en skadedjursfri miljö samt ha branschens snabbaste inställelsetid

skadedjursbekämpning råttor

Våra tjänster

SKADEDJURSSANERING

Sanering mot råttor, möss och insekter

skadedjursavtal

SKADEDJURSAVTAL

Ett förebyggande skadedjursskydd mot råttor, möss, insekter och fåglar

Hundsök

Hundsök

Specialtränade hundar som snabbt och effektivt söker fram vägglöss och råttor

skadedjursbekämpning Fåglar

FÅGELSÄKRING

Högkvalitativa lösningar för att skydda fastigheten från fågelbesök och skador

Fåglar kan orsaka problem genom högljuddhet, ohygienisk avföring och ökad smittspridning, vilket ger ett dåligt intryck av din verksamhet eller fastighet. Våra skadedjurstekniker är experter på att förebygga fågelproblem utan att skada dem. Förebyggande åtgärder rekommenderas före våren och häckningssäsongen.
Skyddsjakt

SKYDDSJAKT

Skyddsjakt är ett bra alternativ för att skyndsamt få ner populationen

Skyddsjakt, en snabb och säker metod för att kontrollera och minska skadedjurspopulationen. Våra erfarna skyddsjägare har nödvändiga tillstånd och licenser, med säkerhet som högsta prioritet. Specialiserade på fåglar, gnagare, vildkaniner m.m. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för ditt specifika skadedjursproblem.
Utbildning

UTBILDNING & KONSULTATION

Våra skadedjurstekniker har en bred kunskap inom skadedjur

Våra skadedjurstekniker har en gedigen och bred kunskap inom skadedjur. Vi åker gärna ut och erbjuder konsultationstjänster för identifiering utav skadedjur, riskanalyser och förebyggande åtgärder.

Vi håller även i utbildningar för att öka kunskapen om skadedjur

skadedjursbekämpning & sanering

Xpert Bekämpning är ditt trygga val för skadedjursbekämpning. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster som är anpassade för att möta dina individuella behov, oavsett om du är privatperson eller företag.

om oss

Med över 20 år erfarenhet levererar våra certifierade tekniker effektiva lösningar

Fördjupning Skadedjursbekämpning & sanering av råttor

Råtta: Råttor är allätare. I det vilda föredrar de oftast växtdelar som sin huvudföda, såsom frön och nötter. Brun- och svartråttor kallas “kulturföljare” eftersom de äter allt som vi människor gör oss av med som sopor, inklusive papper och plast. Som allätare kan råttor smaka på nästan vad som helst, inklusive grisar eller till och med sovande människor.

Brunråttor är vanligtvis cirka 20-25 cm långa, men de kan bli så långa som 30 cm om vi räknar med svansen. Hanar kan väga upp till ett halvkilo, och i sällsynta fall har man hittat individer nära 1 kilo i vikt. Dessa råttor är vanligtvis bruna på ovansidan och grå under, med rundade och tjocka öron.

Råttor har en spetsig nos och en kluven överläpp. De har 16 tänder, inklusive framtänder som saknar rötter och fortsätter att växa under hela deras livstid. Det är därför råttor måste gnaga för att hålla sina tänder på en lämplig storlek.

Råttor saknar svettkörtlar, så de reglerar sin kroppsvärme genom att vidga blodkärlen i områden utan hår, som svansen.

Honråttor föder vanligtvis 7-8 ungar per kull, men de kan få så många som 12 eller fler om det finns gott om mat. Med tanke på att råttor blir könsmogna efter bara 2-4 månader kan de föröka sig extremt snabbt.

Råttor trivs i miljöer som vi människor skapar. Det finns gott om mat i våra sopor, och avloppsledningar och gömda utrymmen i och runt husen ger dem skydd och boplatser. Råttor kan snabbt ta sig in på de mest otroliga ställen i ett hus, inklusive klättra flera våningar i vertikala avloppsledningar och hoppa över meterlånga avstånd för att komma åt öppningar som är så små som 20 mm (eller ännu mindre för unga råttor).

Råttor har anpassningsförmåga som liknar människans. Den vanligaste råttan, brunråttan, finns över hela världen och i hela Sverige. Tyvärr trivs de nära människor, på soptippar, i avloppsledningar, lador och källare. De kan även bli aggressiva och attackera människor om de känner sig hotade.

Råttor är kända för att vara smartare eller åtminstone mer försiktiga än möss. Detta gör dem svårare att fånga i fällor och skeptiska mot nya matkällor, som lockbete eller råttgift.

Råttor äter nästan allt, från frukt och spannmål till daggmaskar. De skapar omfattande gångsystem för matförråd och bon. Dessutom kan råttor sprida sjukdomar genom sin urin och avföring, så de betraktas som skadedjur. De kan också orsaka skador på materiella tillgångar genom att tugga sönder böcker eller till och med elektriska kablar. Det är därför viktigt att upptäcka och åtgärda ett råttproblem så snabbt som möjligt.

Här är några tecken som kan hjälpa dig att identifiera om du har råttor i ditt hem eller sommarstuga:

 1. Råttspillning liknar stora riskorn och är mörkbrun med en spindelliknande form. En råtta producerar upp till 40 spillningar per dag.
 2. Skrapljud på natten kan indikera råttor, särskilt svartråttor som är skickliga klättrare. Brunråttor gnager eller springer oftare.
 3. Spår i dammiga områden kan visa var råttor har rört sig. Ett enkelt test är att strö fint mjöl eller talk där du misstänker aktivitet och kontrollera nästa dag för spår.
 4. Gnidmärken kan uppstå när fett och smuts från råttans päls överförs till ytor när de springer längs lister eller andra föremål.
 5. Gångar är tydliga tecken på att råttor inte bara har besökt utan också etablerat sig på en plats.

Det finns åtgärder du kan vidta för att förebygga och undvika råttproblem. Viktiga områden att fokusera på är tätning för att förhindra att råttor tar sig in, borttagning av gömställen och minskning av tillgängliga matkällor.

Här är några åtgärder du kan ta:

 1. Sök efter eventuella hål i husets grund och ventilationsöppningar och täck dem med metallnät som har en maskvidd på 5 mm och en trådtjocklek på 0,7 mm. Råttor behöver bara ett hål på 20 mm för att ta sig in.
 2. Klipp gräset kort runt huset för att eliminera skydd för råttor och göra dem mer synliga.
 3. Undvik att ha buskar, träd, klätterväxter och växter nära husets fasad. Undvik också att stapla ved eller utemöbler nära fasaden, eftersom råttor kan använda dessa som klätterställen för att nå öppningar högre upp på huset.
 4. Om du matar fåglar eller husdjur nära huset, se till att rengöra och ta bort spill och rester efteråt.
 5. Se till att sopkärlens lock är ordentligt förslutna, och om du har en kompost, placera den långt bort från huset och se till att den är stängd för